WEŹ UDZIAŁ W INSTRUMENCIE BIZNES BEZ BARIER

ASYSTENT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Asystent działaności gospodarczej zaproszenie do testowania instrumentu

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i planujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą?

Zatrudnij asystenta, który pomoże Ci w prowadzeniu biznesu!

Co oferujemy?

 

Asystent działaności gospodarczej zaproszenie do testowania instrumentu 

 

ASYSTENT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAPROSZENIE DO TESTOWANIA INSTRUMENTU

OGŁOSZENIE O NABORZE CIĄGŁYM

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami prowadzące działalność gospodarczą do testowania instrumentu: „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej”  (Opis instrumentu).

W ramach instrumentu można otrzymać zwrot 70% kosztów zatrudnienia asystenta pomagającego w prowadzeniu działalności przez okres 6-miesięcy.

Wniosek może złożyć osoba, która:

 • ma udokumentowaną niepełnosprawność
 • prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące
 • zatrudnia asystenta wspierającego go w prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Od dnia  20 grudnia 2022 roku trwa  NABÓR OTWARTY WNIOSKÓW na refundację kosztów zatrudnienia asystenta działalności gospodarczej w ramach instrumentu „Biznes bez barier – asystent działalności gospodarczej”.  NABÓR TRWAĆ BĘDZIE DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW!!!

 

Wnioski będzie można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń́ Tożsamość́, ul. Poniatowskiego 33D, 71-111 Szczecin.

Chcesz wiedzieć więcej?

 

Dokumenty zgłoszeniowe poniżej:

 1. Deklaracja uczestnictwa w testowaniu instrumentu.
 2. Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w pilotażu.
 3. Oświadczenie dla wnioskodawcy beneficjenta.
 4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty informacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”
 2. Regulamin pracy Komisji ds. refundacji wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej.
 3. Regulamin refundacji wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej.

Dokumenty dodatkowe:

 1. Formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 2. Wzór umowy o pracę z asystentem działalności gospodarczej.
 3. Wzór umowy zlecenia z asystentem działalności gospodarczej.
 4. Wniosek o zwrot wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych

Kontakt w sprawie instrumentu:

asystent@cpt.org.pl

 

Instrument ,,Asystent działaności gospodarczej”, który został opracowany w ramach projektu “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider) ,w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych ,Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19.