Weź  udział w instrumencie „Nowa droga zawodowa –  specjalistyczne doradztwo zawodowe dla osób, które uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności”

 

Zaproszenie do skorzystania z doradztwa

 

 

Jeżeli :

 • jesteś osobą z niepełnosprawnością,
 • posiadasz aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • potrzebujesz pomocy w zbudowaniu swojego planu zawodowego,
 • nie możesz pracować w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • chcesz zwiększyć swój poziom aktywności zawodowej,

możesz skorzystać ze specjalistycznego doradztwa zawodowego.

Otrzymasz od nas wsparcie w postaci spotkań doradczych, podczas których doradca zawodowy:

 • przekaże Ci informację o potrzebach lokalnego rynku pracy
 • pomoże ustalić Twoje preferencje, atuty i mocne strony, na których zbudujesz swój potencjał zawodowy
 • pomoże zbudować plan działania zawodowego
 • wesprze w rozwiązaniu problemów utrudniających aktywność na rynku pracy
 • zapozna Cię z możliwościami skorzystania z różnych narzędzi rynku pracy
 • wskaże możliwość skorzystania z różnego rodzaju dofinansowań wspierających aktywność zawodową.

Zadzwoń lub napisz do nas.  Zostaniesz umówiony z doradcą zawodowym na pierwsze spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie. Zabierz ze  sobą na spotkanie aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Spotkania mogą odbyć się stacjonarnie w gabinecie doradcy zawodowego, w formie on- line lub konsultacji telefonicznej.

Jeżeli nie jesteś osobą mobilną, doradca przyjedzie do Ciebie

.

Możesz  pobrać i samodzielnie wypełnić  dokumenty rekrutacyjne

lub poprosić o pomoc z doradcę zawodowego.

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem:

 

Zasady współpracy Osoby z Niepełnosprawnością (OzN) i Specjalistycznego Doradcy Zawodowego (SDZ)

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń pod numer 533 020 305 lub napisz do nas e-mail: doradztwo@ctp.org.pl

Kontakt w sprawie instrumentu:

doradztwo@cpt.org.pl

Dokumenty

 

Umowa na realiację usług doradczych

 

Regulamin korzystania ze specjalistycznego doradztwa

 

Instrument „Nowa droga zawodowa –  specjalistyczne doradztwo zawodowe dla osób, które uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności” został opracowany w ramach projektu “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider) ,w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych ,Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19.